stylovo.sk stylovo.sk stylovo.sk MENU

+421 918 810 534  | info@stylovo.sk 

+421 918 810 534  | info@stylovo.sk 

Vrátenie tovaru

 

   

   

   

  Podrobnosti reklamácie

   

   

  Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom

   

  Položky reklamácie

   

   

  Popis závad

   

   

  Prílohy

  Priložte prípadné fotografie závad produktov

  Podrobnosti vrátenia tovaru (odstúpenia od kúpnej zmluvy)

   

   

  Navrhujem aby bolo vrátenie tovaru vybavené nasledujúcim spôsobom

   

  Chcem vrátiť:

  Položky na vrátenie

   

  Podrobnosti poškodenia zásielky

   

   

  Navrhujem aby bol poškodený tovar vybavený nasledujúcim spôsobom

   

  Poškodené položky

   

   

  Popis poškodenia

   

   

  Prílohy

  Priložte fotografie poškodenia produktov